Polityki migracyjne we współczesnej Europie

(FR)

POLITYKI MIGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

30 października 2017
ul. Dobra 55, sala 1.007
Tłumaczenie symultaniczne polsko-francuskie

Celem konferencji naukowej Polityki migracyjne we współczesnej Europie jest promocja perspektywy właściwej dla polityki społecznej w badaniach nad migracjami międzynarodowymi. Projekt ten ma wiele źródeł, jednym z nich jest analiza obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie. Fale migracyjne wzbudzają bowiem rosnący niepokój – duża część społeczeństwa ma poczucie dezorganizacji Europy i jej narodów. Nadszedł czas na refleksję nad obecnymi politykami migracyjnymi, nad ich ograniczeniami i nad niebezpieczeństwami z nimi związanymi.

Według dr. hab. Macieja Duszczyka, polityka migracyjna to „katalog instrumentów prowadzonych i kreowanych przez państwo lub jego części składowe, obejmujący zarówno bierne, jak i aktywne formy zarządzania imigracją i emigracją”. Badania odpowiadające tej definicji, wciąż mało popularne w Polsce, powinny zakładać perspektywę analityczną i historyczną. W świecie, w którym mobilność jest łatwa, zarządzanie migracjami staje się skomplikowane, jak zauważa Hervé Le Bras. Koncentrować będziemy się przede wszystkim na tej części polityki migracyjnej, która obejmuje następujące obszary: politykę w zakresie wjazdu i pobytu cudzoziemców (1); politykę zachęcania/zniechęcania określonych kategorii cudzoziemców do przyjazdu do danego kraju, w tym w celu wykonywania zatrudnienia (2); oraz politykę integracyjną (3).

Zarządzanie migracjami ma charakter polityczny, w rozumieniu zarówno procesów globalizacji, jak i rachunku indywidualnego. Zostało jednak udowodnione, że polityki migracyjne są faktycznie skuteczne. Prof. Aristide Zolberg był przekonany, że polityka migracyjna jest jednym z najważniejszych czynników oddziałujących na procesy migracyjne. Obecnie procesy migracyjne są coraz częściej analizowane z punktu widzenia roli państwa narodowego, wspólnoty politycznej, instytucji, grup interesów czy też władzy. Jak podkreśla dr hab. Paweł Kaczmarczyk, migracje, będące jedną z form mobilności przestrzennej, są jednym z istotnych wymiarów współczesności. Dr Catherine Wihtol de Wenden zauważyła, że problemy migracji i globalizacji są zjawiskami o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, które prowadzą do przekształceń państw narodowych oraz do narodzin zróżnicowanych sieci o zasięgu transnarodowym i transkontynentalnym, ale także regionalnych i lokalnych. Z kolei prof. Marek Okólski pisał: „W tle globalnych migracji pozostają fundamentalne przesłanki wszelkich przepływów ludności – gra interesów oraz bilans kosztów i korzyści. Aktorami tej gry są nie tylko sami migranci, ale też zatrudniające ich firmy, organizacje zajmujące się ich losem oraz państwa. Najłatwiej dostrzegalnym przejawem jest zaś polityka migracyjna i próby zarządzania migracjami w skali międzynarodowej i ponadnarodowej”. W obliczu tych zjawisk, instytucje państwowe pełnią rolę regulującą.

Program konferencji, prezentujący przekrój nauk społeczno-politycznych, odzwierciedla podejście interdyscyplinarne. Sesja pierwsza poświęcona będzie zatem politykom migracyjnym w ujęciu historycznym, w odniesieniu do bieżących wydarzeń. Jak wskazała Catherine Gousseff, polityki migracyjne w przeszłości były także narzędziem totalitaryzmów – warto przyjrzeć się bliżej również temu zagadnieniu. Sesja druga konferencji poświęcona zostanie współczesnym wyzwaniom polityk migracyjnych państw europejskich, a sesja trzecia – wyzwaniom polityki migracyjnej Unii Europejskiej jako ponadpaństwowego podmiotu politycznego. Ostatnia sesja konferencji koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z rolą aktorów poza- i transpaństwowych (m.in. organizacji społeczeństwa obywatelskiego i biznesu) w inicjalizacji, konceptualizacji, implementacji i ewaluacji narodowych i ponadnarodowych polityk migracyjnych.

Program

9.15–9.45 Otwarcie konferencji

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce
Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego

9.45–10.45 Wprowadzenie
Moderacja : Nicolas Maslowski
Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego — Wyzwania migracyjne przed którymi stoimy – Polska, Europa, świat
Catherine Wihtol de Wenden, Institut d’Etudes Politiques w Paryżu — Wizja przyszłości polityk migracyjnych w Europie

10.45–12.15 Polityki migracyjne w Europie w perspektywie historycznej
Moderacja : Maciej Duszczyk
Catherine Gousseff, Dyrektor Centre Marc Bloch
 — Polska migruje: doświadzczenie charakterystyczne dla Europy Środkowej XX wieku?
Jacek Tebinka, Uniwersytet Gdański
 — Polacy w brytyjskiej polityce imigracyjnej. Od II wojny światowej do członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Philippe Rygiel, École Normale Supérieure w Lyonie — Państwa i migranci w Europie przed 1945 rokiem

12.15–12.30 Przerwa kawowa

12.30–13.30 Polityki migracyjne państw europejskich wobec wyzwań współczesności
Moderacja : Paweł Kaczmarczyk
Hervé Le Bras, Profesor École des hautes études en sciences sociales — Imigracja i populizm
Magdalena Lesińska, Uniwersytet Warszawski — 
Polityczna rola diaspory: czy emigranci mogą mieć wpływ na politykę państwa pochodzenia?

13.30–14.30 Obiad

14.30–16.30 Polityka migracyjna Unii Europejskiej wobec wyzwań współczesności
Moderacja : Catherine Wihtol de Wenden
Fabrice Leggeri, Dyrektor Frontex — 
Strefa Schengen wobec wyzwań migracyjnych i bezpieczeństwa: jakie odpowiedzi?
Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW — Migracje a rynek pracy – polityki migracyjne a rzeczywistość migracyjna UE
Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — 
Wpływ kryzysów migracyjnego i uchodźczego w Europie 2014+ na reformę polityki UE w dziedzinie migracji, azylu i zarządzania granicami
Agnieszka Kulesa, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW — 
Serce czy rozum? O przyczynach zaangażowania Polski w zewnętrzną politykę migracyjną Unii Europejskiej

16.30–16.45 Przerwa kawowa

16.45–17.45 Rola aktorów poza- i transpaństwowych w reżimach migracyjnych
Moderacja : Catherine Gousseff
Aurélie Ponthieu, Specjalista ds. migracji przymusowych, Lekarze Bez Granic — 
Wpływ mieszanych przepływów migracyjnych na politykę przyjmowania migrantów i kontroli granic: praktyka Lekarzy bez Granic
Dorota Heidrich i Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych UW — Schematy działania aktorów transnarodowych w dziedzinie polityk migracyjnych w sytuacji kryzysów migracyjnych na przykładzie aktywności Amnesty International

17.45–18.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Nicolas Maslowski, Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW


Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.