Przyszłość Umiejętności : Ekonomia i Społeczeństwo

(FR)

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofonśkich Uniwersytet Warszawski zapraszają na warsztaty badawcze w ramach projektu

Przyszłość Umiejętności — Umiejętności Przyszłości. Ekonomia i Społeczeństwo w XXI w.
08.12.2017
Warszawa

W ujęciu francuskiej socjologii pragmatycznej, kompetencje są wyposażeniem każdej, bezwyjątku jednostki. Zdefiniowane jako zdolności i kwalifikacje, moralne oraz poznawcze uwalniają jednostkę od determinizmu społecznego. Czerpiąc z tej metody, chcielibyśmy w ramach konferencji ,,Przyszłość Umiejętności-Umiejętności Przyszłości. Ekonomia i Społeczeństwo w XXI wieku » zaproponować Państwu refleksję na temat przyszłości umiejętności. Rezultatem tej konferencji będzie monografia zbiorowa.

Będąc świadomymi wyzwań współczesnego świata chcemy zapoczątkować rzetelną debatę na temat wymagań jakie stoją zarówno przed pracownikami, ale także pracodawcami oraz państwem. Dzisiaj już wiemy, że przed systemami edukacji stoją wyzwania w ramach których należy określić, które z kompetencji zawodowych i osobistych będą według pracodawców najważniejsze, aby działalność ich firm mogła wzrastać. Ale także, aby pracownicy widzieli w nich szansę samorozwoju. Uważamy, że zrozumienie przeobrażeń kompetencji, w ujęciu multidyscyplinarnym jest pierwszym niezbędnym krokiem, w kierunku pogłębionej refleksji nad przemianą systemów nauczania i edukacji.

Słynny francuski socjolog Laurent Thévenot rozpocznie osobiście naszą konferencję przedstawiając proponując spojrzeć na jednostkę bez ograniczającego ją determinizmu. Dekonstruując światspołeczny, zajmuje się on wymiarem moralnym podejmowanych przedsięwzięć, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych. Widząc jednostkę społeczną jako racjonalną i zaangażowaną, zakłada jej sprawczość i umiejętność w kształtowaniu swoich działań. Wyposażeni we własne kompetencje aktorzy społeczni, są w stanie rozwijać je w ciągu swojego życia, natomiast wymiar instytucjonalny powinien przybrać formę państwa refleksyjnego, które potrafi podjąć temat odpowiedzialności w obszarze nierówności społecznych.

W ramach konferencji chcielibyśmy skoncentrować się na min. następujących zagadnieniach:

  • specjalizacja wiedzy czy wykształcenie ogólne
  • przyszłość rynku pracy
  • współpraca zespołowa VS umiejętności indywidualne
  • racjonalizacja kariery
  • kompetencje a edukacja
  • rola uniwersytetu
  • nauka po edukacji, czyli long life learning
  • elastyczność VS bezpieczeństwa

Traktując ten temat jako interdyscyplinarny, będziemy pracować w gronie ekonomistów, socjologów, filozofów a także managerów (francuskich, polskich i innych), co umożliwi nam wypracowanie uniwersalnych modeli wiedzy możliwych do wykorzystania zarówno na gruncie francuskim, jak i polskim w tzw. całym zglobalizowanym świecie.

Warsztaty będą odbywały się w języku polskim oraz francuskim z udziałem tłumaczenia symultanicznego.

Aneta Krzyworzeka-Jelinowska, Koordynatorka wydarzenia okf.kompetencje@uw.edu.pl


Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.