Alicja JAWORSKA

(FR)

Asystent naukowy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Poitiers (filologia romańska, specjalność językoznawstwo i tłumaczenie, a także kulturoznawstwo). Zajmuje się analizą dyskursu i problematyką pamięci zbiorowej; jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obiegu dyskursów i pojęcia wydarzenia medialnego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Romanistyki UW.

Kontakt  alicja.jaworska@uw.edu.pl.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search