Amanda DZIUBIŃSKA

(FR)

Grupa badawcza. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium studiowała także w Institut d’Études Politiques de Paris. Jej zainteresowania badawcze dotyczą współczesnej myśli konstytucyjnej, historii instytucji politycznych oraz systemów politycznych w ujęciu komparatystycznym. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pozaparlamentarnej kontroli konstytucyjności prawa we Francji na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Kontakt: amanda.dziubinska@gmail.com.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search