Andrzej SZEPTYCKI

(FR)

Grupa badawcza. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. W latach 2005 – 2009 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wykładał m.in. na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki (2015, 2016) oraz Uniwersytecie Panteon – Assas (2016). Jego zainteresowania badacze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim i polityce wschodniej Unii Europejskiej. Ostatnio wydał książkę Ukraina wobec Rosji. Studium zależności (Warszawa 2013).

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search