Aneta KRZYWORZEKA-JELINOWSKA

(FR)

Grupa badawcza. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia, kulturoznawstwo) oraz Uniwersytetu Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines (UVSQ) we Francji, socjolog. Studiowała na Uniwersytecie w Poitiers. Doktorantka Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca (afiliowanego przy University of Michigan, ISR). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniu migracji, ze szczególnym uwzględnieniem polityk migracyjnych, różnorodności etnicznej, praw człowieka, tożsamości narodowej. Jest członkinią IASFM (International Association for the Study of Forced Migration).

Kontakt  aneta.krzyworzeka@uw.edu.pl.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search