Ewa TARTAKOWSKY

(FR)

Badacze stowarzyszeni. Absolwentka Uniwersytetu Lyon 2, socjolog. Pracę doktorską poświęciła uwarunkowaniom i funkcjom społecznym literatury migracyjnej na przykładzie twórczości literackiej pisarzy żydowskich pochodzenia maghrebskiego publikujących we Francji postkolonialnej. Jej zainteresowania naukowe związane są z sociologią i historią współczesną Żydów oraz z wykorzystywaniem przeszłości w sferze publicznej. Obecnie jest wykładowczynią na Sciences Po Paris oraz na wydziale nauk społecznych i ekonomicznych w Institut catholique de Paris. Jest autorką “Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil” (Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2016).

Kontakt: etartakowsky@yahoo.fr.