Franck DUHAUTOY

(FR)

Badacz stowarzyszony. Franck Duhautoy jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa publicznego. Posiada także wykształcenie w dziedzinie historii romańskiej i jest profesorem historii oraz geografii w Liceum Francuskim w Warszawie. Swoją rozprawę doktorską poświęcił prawu do wody, między prawami człowieka a prawem biznesowym ( opublikowaną przez Johanet). Franck Duhautoy współpracował z inicjatywą „ Program Lascaux, refleksja na temat demokracji żywnościowej”, który był programem nauk prawnych wybranym przez Europejską Komisję ds. Badań. Jest autorem wielu artykułów opublikowanych w przeglądach prawniczych, takich jak „Droit de l’environnement, La Revue des droits de l’Homme, Comparative Law Journal of the Pacific ou Polish Review of International and European Law.” Podejmował różne tematy takie jak prawo do wody, międzynarodowe prawo inwestycyjne, możliwość przeżycia państw nieterytorialnych, prawo morskie oraz postępy prawa amerykańskiego w sprawie ocieplenia klimatycznego. Obecnie współpracuje z projektem badawczym „Ecological Transition and Integrated Agri-food Systems” (ETIAS) Uniwersytetu w Nantes.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search