Gauthier GRASLIN

(FR)

Badacz stowarzyszony. Geograf, absolwent Ecole Normale Supérieure LSH w Lyonie. Od 2011 r. jest nauczycielem historii i geografii w liceum francuskim w Warszawie. Zajmuje się migracjami (praca magisterska poświęcona przepływom migracyjnym w procesie metropolizacji Warszawy), a także sytuacją geopolityczną Europy środkowo-wschodniej w kontekście integracji europejskiej.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search