Grégoire BRAULT

(FR)

Badacz stowarzyszony. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Swoją rozprawę doktorską przygotował na temat pragma-semantyki na Uniwersytecie w Strasburgu, pod kierownictwem Georges Kleiber i Jean-Christophe Pellat. Wykładał lingwistykę i język francuski jako język obcy na Uniwersytecie w Strasburgu, a następnie był profesorem na Uniwersytecie Opolskim. Od tamtego czasu zawodowo zajmuje się kierowaniem instytucjami kulturalnymi i od 2014 roku jest dyrektorem Fundacji Alliance Française w Polsce.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search